Personlig utvikling

Utvikling er en av Sodexos kjerneverdier og vi jobber sammen for at hver og en skal få utvikle seg.

Gjennom Sodexo-Akademiet tilbyr vi en rekke fagkurs innenfor ulike områder. Snakk med din leder fordi på vårt intranett Sodexo_Net får du oversikt over hvilke kurs som tilbys.

Ledige stillinger

Ønsker du å se hvilke jobbmuligheter som finnes i Sodexo?

  • For Norge, se vår hjemmeside
  • For jobb i Norden og verden forøvrig, ta kontakt med din leder som kan finne en oversikt over dette på Sodexo_Net.
Tilbake til toppen