Utvikling

I Sodexo arbeider vi sammen for at hver og en skal utvikles:

  • Sammen blir vi enige om dine mål og vi gir deg konstruktiv tilbakemelding på din arbeidsinnsats.
  • Vi gir deg opplæringen du trenger innen ditt arbeidsområde.
  • Vi tilbyr muligheter for mobilitet innen Sodexo for å støtte din utvikling.
  • Ved å lytte og ta hensyn til dine ambisjoner og behov, støtter vi deg slik du skal få mest mulig ut av ditt arbeid.
  • Hvis du velger å forlate Sodexo, etterstreber vi at du sitter igjen med et positivit inntrykk og at du kunne tenke deg å jobbe i selskapet igjen.

Gjennom den årlige medarbeidersamtalen vil flere av de ovennevte punktene bli berørt. I medarbeidersamtalen setter man arbeids- og utviklingsmål for neste år, og vi kartlegger ditt behov for kompetanseutvikling. Sodexo Akademiet tilbyr kompetanseutvikling innenfor ulike fag og på ulike nivå som kan bidra til at du raskere kan nå dine utviklingsmål. I tillegg til dette vil resultater fra vår medarbeiderundersøkelse vise oss hvor vi er gode og på hvilke områder vi som selskap trenger å utvikle oss videre.

Å lære noe nytt er inspirerende, og ny kunnskap gir oss dyktige medarbeidere som igjen gir oss fornøyde kunder. Kompetanseutvikling kommer oss alle til gode! Derfor har vi i Sodexo Akademiet som mål å gi kunnskap og inspirasjon til alle medarbeidere.

Sodexo Akademiet er vår interne arena for å formidle kunnskap innenfor de områder vi stadig trenger utvikling på. Våre kurstilbud gir muligheter for utvikling slik at vi kan gi våre kunder den beste kompetansen i markedet.

Send en e-post til info.no@sodexo.com dersom du ønsker å få tilsendt kursplanen. 

Sodexo er positive til ansatte som tar initiativet til å øke sin faglige kompetanse. Vi er derfor villig til å vurdere og gi støtte til eventuell utdanning.

For mer informasjon om søknadsprosessen rundt utdanningsstøtten, ta kontakt med din nærmeste leder.

Ledige stillinger

Ønsker du å se hvilke jobbmuligheter som finnes i Sodexo?

Tilbake til toppen