Medarbeidersamtale

En medarbeidersamtale er en samtale hvor leder og medarbeider snakker om forhold som berører egen arbeidssituasjon. Samtalen er også et verktøy for å diskutere mål og utvikling for medarbeideren og avdelingen.

Snakk med din leder om medarbeidersamtalen.

Tilbake til toppen