Fysisk miljø

Arbeidsplassen din skal være tilrettelagt på en slik måte at du kan gjøre ditt arbeid på en best mulig måte. 

HMS-kampanjer

Sodexo gjennomfører hvert år flere HMS-kampanjer som skal bidra til at vi får økt fokus på blant annet sikkerhet i hverdagen. Vårt mål er at vi skal ha null ulykker.

Ergonomisk arbeidsplassvurdering

Bedriftshelsetjenesten kan hjelpe deg med en ergonomisk arbeidsplassvurdering. Ta kontakt med bedriftshelsetjenesten.

Verneombud

Verneombudenes oppgave er å bistå leder med å sikre det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet. 

Hjemmekontor

Tilbake til toppen