Medarbeiderundersøkelse

Neste medarbeiderundersøkelse gjennomføres våren 2020. Da kommer undersøkelsen i nytt og enklere format. 

Mer informasjon kommer.

Tilbake til toppen