• I Sodexo har du rett på 25 feriedager (arbeidsdager) i løpet av ferieåret. Medarbeidere som fyller 60 år innen 1. september i ferieåret, har rett til ytterligere én ferieuke.
  • Helligdager (røde dager) som faller innenfor ferietiden regnes ikke som feriedager. Ferieåret følger kalenderåret. Opptjeningsåret for feriepenger er det forutgående kalenderår.
  • Som nyansatt uten fullt opparbeidet ferie i Sodexo har du likevel krav på full ferie i den grad ferie ikke er avviklet hos tidligere arbeidsgiver. Feriepenger ytes da kun med henhold til opptjent ferie hos Sodexo.
  • Ansatte oppfordres å ta ut hovedferien i perioden 1. juni – 30. september.
  • Arbeidsgiver er i Ferieloven pålagt å sørge for at alle avvikler lovbestemt ferie. Man kan derfor ikke nekte å ta ut ferie. Dersom man likevel kan dokumentere at man ikke har full feriepengeopptjening (ikke har vært i arbeid hele fjoråret), har man mulighet til å nekte ferieavvikling for det antall feriedager man ikke har feriepenger for.
  • Søknad om ferie skal skje på eget søknadsskjema. Endelig fastsettelse av ferie skal skje etter godkjennelse fra nærmeste leder, og den ansatte vil få tilbakemelding i god tid før ferieavviklingen.
  • Ferieloven gir ikke krav på å overføre ferie. Det er imidlertid anledning til å avtale overføring av inntil 2 ferieuker til neste år.
  • For mer informasjon om ferie, se Personalhåndboken.
     
Tilbake til toppen