Policyer

Nedenfor er de policyer som gjelder i Sodexo i Norge. Hvis du har noen spørsmål til disse, snakk med din leder eller HR. 

I Sodexo arbeider vi for å beskytte våre medarbeideres personlige integritet. Derfor ønsker vi å informere deg hvordan vi håndterer personopplysninger i selskapet.

I 2018 trådte den nye personvernforordningen i kraft, GDPR. Det er flere ting som er nytt og blant annet er det skjerpede krav til hvordan vi som selskapet informerer våre medarbeidere om hvordan vi behandler deres personopplysninger og deres rettigheter. 

I den anledning har vi derfor laget en ny policy for beskyttelse av data. Den nye policyen inneholder informasjon om hvordan vi bruker og beskytter våre medarbeideres personalopplysninger, samt deres rettigheter i forbindelse med dette.

Ta kontakt om du ønsker å motta vår HR Data Protection Policy >

Sodexo mener at det er alle menneskers rett til å bli vurdert for arbeid og avansement basert på deres egenskaper, evne og potensial. Denne retten deles av alle mennesker, uavhengig av etnisitet, kjønn, religion, opphav, alder eller psykisk eller fysisk funksjonshemning, eller andre som er beskyttet av menneskerettighetslovgivningen.

Sodexo og dets ansatte må opptre rettferdig og uten skjevhet i alle saker som gjelder ansettelser eller søknader om ansettelse. Ta kontakt med din leder eller HR-avdelingen dersom du har en klage eller bekymring angående menneskerettigheter. 

Sodexo ønsker at alle ansatte skal ha et trygt og sunt arbeidsmiljø. I samarbeid med våre kunder, gjester, leverandører og lokalsamfunn arbeider vi for en null ulykke-kultur der vi forhindrer skader, sykdom og beskytter miljøet. 

Ansatte er ansvarlige for egen helse og sikkerhet, så vel som for de rundt seg. Det forventes at du forstår hvordan du fullfører oppgavene dine trygt, inkludert bruk av riktig personlig verneutstyr. Sodexo vil hjelpe deg med dette, men du må ta ansvar for å jobbe for Sodexo på en sikker måte. 

Vi i Sodexo ønsker at du skal komme trygt hjem fra jobb og at vi ser våre kollegaer slik at de også er trygge. 

Sodexo har en HMS policy. Ta kontakt med din leder om du vil lese hele policyen. 

Vær oppmerksom når du bruker sosiale medier:

Hvis du skal snakke om Sodexo eller ditt arbeidsliv i dine sosiale profiler så er det viktig at du tar hensyn til Sodexo sitt omdømme i tillegg til ditt eget og dine kollegaer. For å beskytte deg og Sodexo, har vi utviklet retningslinjer for Sodexo-ansatte om god praksis i sosiale medier. 

Send oss en e-post dersom du ønsker å få dette tilsendt >

Tilbake til toppen