Sykefravær

Noen ganger er det nødvendig å være helt borte fra jobben på grunn av sykdom, men mange kommer raskere tilbake ved å ha god kontakt med arbeidsplassen når de er sykmeldt.

Arbeidsgiver har hovedansvaret for å tilrettelegge og følge opp sykemeldte på arbeidsplassen. En god sykefraværsoppfølgingsprosess forutsetter et godt samarbeid mellom den ansatte og arbeidsgiver.

Som syk har du derfor et ansvar for å jevnlig informere arbeidsgiver om status og utsikter videre, samarbeide og være innstilt på å finne løsninger som bidrar til aktivitet i sykemeldingsperioden, les mer om sykefraværsoppfølging i "Syk i Sodexo". 

Stamina Helse
Deres oppgave er å arbeide aktivt for å redusere sykefraværet, gjøre ergonomiske vurderinger og bidra med innspill til AMU. Stamina tilbyr også opplæring og kursing for ledere, verneombud og ansatte innenfor HMS-arbeid, sykefraværsoppfølging, stressmestring, trening og kosthold.

Ta kontakt med HR for spørsmål eller henvendelser angående bedritshelsetjenester. 

AKAN er et underutvalg av AMU og hensikten med et slikt utvalg er å legge forholdene til rette for en effektiv omsorg for medarbeidere med rusproblemer. Det er HR-avdelingen som leder AKAN-utvalget. De kan bistå med opprettelse av behandlingsopplegg i samarbeid med bedriftshelsetjenesten og eksterne samarbeidspartnere.

Ta kontakt med HR-avdelingen for mer informasjon.

Tilbake til toppen