Brukervilkår

Innledning

Disse brukervilkårene gjelder alle brukere (eksterne og medarbeidere i Sodexo).

De danner reglene for bruk av plattformen og databasen på en korrekt og effektiv måte med respekt for enkeltpersoner, konfidensialitet, immaterielle rettigheter og overholdelse av datasikkerhet. Sodexo reserverer seg retten til å oppheve, endre eller tilbakekalle disse brukervilkårene når som helst uten varsel. Brukerne er ansvarlige for periodisk gjennomgang av disse bruksvilkårene.

Definisjon

"Intellectual Property Rights" betyr alle patenter, opphavsrettigheter (inkludert kommende opphavsrettigheter), designrettigheter, varemerker, merkevarer, servicemerker, domenenavn, forretningshemmeligheter, kompetanse, database rettigheter og alle andre immaterielle rettigheter, registrert og uregistrert, og søknader om dette i fremtiden, samt alle rettigheter av samme art som kan eksistere hvor som helst i verden i Sodexo eller som er eid av Sodexo.

“Materiell”: betyr enhver skriftlig dokumentasjon, skriftlig innhold, verbal, elektronisk og annen informasjon, databaser, dataprogramvare, programvare, design, skisser, bilder plattformer, lyder eller annen registrering av informasjon i enhver form som tilhører Sodexo, men som, for å unngå tvil, ikke inkluderer materiale tilhørende brukerne.

“Personopplysninger": betyr all informasjon som er knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person; en identifiserbar fysisk person som kan identifiseres: som direkte eller indirekte betyr, særlig ved henvisning til identifikasjon ved navn, ID nummer, lokasjonsdata, online identifikasjon eller til en eller flere faktorer spesifikt om fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteter av den fysiske personen.

“Plattformen”: betyr Sodexos nettside Mitt Sodexo www.mittsodexo.no

Bruk”: betyr direkte bruk av alle funksjoner og dokumenter som er tilgjengelige på plattformen.

Plattformen 

Sodexo vil gi en plattform med, men ikke begrenset til, følgende elementer:
•    Informasjon om virksomheten, ledelse
•    Nyheter
•    Informasjon fra personalavdelingen og introduksjon til policyer

Denne plattformen har internasjonalt omfang for å dekke Sodexos verdensomspennende virksomhet. Således kan alle Sodexos tjenester presenteres på plattformen. Denne informasjonen betyr imidlertid ikke at tjenesten og tjenestene er tilgjengelige i ditt land.
Sodexo garanterer ikke at tilgang til plattformen vil være uavbrutt eller fri for feil, feil eller virus. Det kan være nødvendig for Sodexo å stenge plattformen midlertidig eller delvis for å utføre vedlikehold.
Der hvor plattformen inneholder lenker til andre nettsteder og ressurser levert av tredjepart, er de bare tilgjengelige for kundens informasjon. Sodexo har ingen kontroll over tilgjengeligheten eller innholdet på andre nettsteder eller ressurser, og tar ikke ansvar eller forpliktelse for dem, eller for tap eller skade som kan oppstå ved kundens bruk av tredjeparts nettsteder eller materialer.

Tillatelser

Tillatelser er definert avhengig av brukerstatus. Denne plattformen er åpen for interne og eksterne brukere. 

Brukerens forpliktelser

Brukeren erklærer at han eller hun ikke skal bruke plattformen på noen måte som er ulovlig, eller krenker immaterielle rettigheter, besittelse eller personlige rettigheter til tredjeparter, ikke misbruke plattformen ved å introdusere virus, trojaner eller annet materiale som er potensielt skadelig, forsøker å få uautorisert tilgang til plattformen eller serveren der plattformen er lagret.

Brukeren kan bare laste ned og skrive ut dokumenter fra denne plattformen for ikke-kommersielle formål. Delvis eller fullstendig gjengivelse på elektronisk eller mekanisk måte uten skriftlig tillatelse fra Sodexo anses for å være forfalskning og ulovlig. Brukeren erklærer at dette skal bruke Material tilgjengelig gjennom Platform og Platform i seg selv i samsvar med Sodexos retningslinjer for slik bruk.

Eierskap og immaterielle rettigheter

Brukeren aksepterer og Sodexo garanterer at Sodexo er eier av immateriell eiendom og materiell, og at de ikke krenker noen tredjeparts immaterielle rettigheter..
Sodexo gir hermed brukeren en personlig, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens for å benytte imaterielle eiendom og/eller materiell i samsvar med disse vilkårene. Denne lisensen er begrenset til så lenge perioden for det kommersielle forholdet mellom og Sodexo og brukeren gjelder. Hvis et slikt forhold opphører, avsluttes lisensen automatisk og tilgangen til plattformen opphører.

Ansvar

Hver bruker av plattformen forstår og godtar at tap eller skade av enhver art som oppstår ved bruk av Innhold og/eller Platform er utelukkende hans ansvar.
Sodexo garanterer ikke at informasjonen på dette nettstedet inneholder feil og frasier seg ethvert ansvar.
 

Tilbake til toppen