Ledelsen

Se hvem som styrer Sodexo i Norge

Ledergruppen i Norge

Ledergruppen i Norge (Country Leadership Team - CLT) jobber med å iverksette Sodexo sine strategier lokalt.

Thomas Havnegjerde

Administrerende direktør for Sodexo i Norge.

Thomas har siden 2011 vært toppleder for Sodexo i Norge. Thomas er engasjert i mye for i hans rolle må han ivareta helheten på best mulig måte. Han skal jobbe for å bidra til økt Quality of Life for våre kunder og ansatte, fokusere på vekst og utvikle selskapets konkurransekraft. Og ikke minst sørge for at vi har miljø og bærekraft som en del av alt vi gjør. 

Bjørn Bjørnsson

Bjørn er HR-direktør for Norge. Han har jobbet i Sodexo siden 2007. 

Bjørn har ansvaret for prosesser og aktiviteter knyttet til hele ansattsyklusen. Det betyr blant annet bidra til at vi til enhver tid har riktig antall ansatte med riktig kompetanse som brukes riktig med hensyn til selskapets strategi, mål, utvikling og kultur. De ansatte er Sodexos viktigste ressurs og viktige områder innen HR er derfor rekruttering, introduksjon, utvikling, anerkjennelse og engasjement.

Henning Brenne

Henning er ansvarlig for økonomi og finans i Sodexo i Norge. Han har lang fartstid i selskapet og jobbet her i over 20 år.

Henning sine oppgaver går ut på å sikre god support og økonomisk styring i hele selskapet og alle forretningsområdene vi jobber med. Det handler i stor grad om å yte god service for kunder både eksternt og internt. Henning har stort fokus på teamarbeid og at vi jobber sammen mot felles mål og bidra til at Sodexo vokser i Norge. 

Wenche

Director Client Relation & Service operations

Wenche har ansvar for FM platform, kvalitet, HMS, matsikkerhet, innovasjon samt vårt kundeutviklingsprogram. I over 15 år har hun sørget for at vi har gode kvalitetssystemer og rutiner, bærekraftige initiativer innenfor samfunnsansvar og en kundeoppfølging som sikrer innovasjon og proaktivitet.

Vibeke

Driftsdirektør Energy & Resources

Vibeke har jobbet i Sodexo siden februar 2020, og har bakgrunn fra hotellbransjen. Verdiene skapes ute på site, av alle våre fantastiske medarbeidere som hver eneste dag og natt gjør en innsats for å levere strålende service, rene omgivelser og god og næringsrik mat, med sikkerhet i fokus.

Randi Daltveit portrett

Head of Supply Management 

Randi har ansvaret for innkjøp i Norge. Det betyr blant annet å bidra til at driften, spesielt de som møter kunden hver dag, til enhver tid har tilgang på råvarer og utstyr som de trenger for å kunne utføre jobben sin. Utvelgelsen av leverandører som får samarbeide med Sodexo Norge er en omfattende og viktig prosess ettersom Sodexo stiller høye krav, spesielt innenfor dyrevelferd og bærekraft. Randi er opptatt av å være tilgjengelig for driften, yte service, samt sikre informasjonsflyt og involvering på alle nivå. 

Kirstine

Leder Bærekraft & Strategi

Kirstine har ansvar for at vi i Norge utvikler og gjennomfører bærekraftsarbeidet vårt i tråd med Sodexos globale strategier, og i tråd med de strategiske satsningene vi har valgt for å posisjonere Sodexo godt i det norske markedet. I tillegg har hun ansvaret for strategi og avdelingen Food platform. 

Margrethe

Driftsdirektør, Corporate Services

Margrethe startet i Sodexo i 2023, og hun har ansvaret for ledelse og oppfølging av driftsavdelingen i Corporate Services. Margrethe er spesielt engasjert i å komme med ideer og tiltak som gir både oss og kundene våre en bedre arbeidshverdag.

Lennart

Ansvarlig for salg og forretningsutvikling, Corporate Services

Lennart har mange års fartstid innenfor salg i Sodexo, og er en viktig ressurs når det gjelder forretningsutvikling og salg for Corporate Services i Sodexo Norge. 

Dusan

Ansvarlig for salg og forretningsutvikling, Energy & Resources

Dusan har jobbet i Sodexo siden 2020 og har en nøkkelrolle når det gjelder å sørge for Sodexo sin vekst fremover innen segmentet Energy & Resources. 

Tilbake til toppen