Ledelsen

Se hvem som styrer Sodexo i Norge

Ledergruppen i Norge

Ledergruppen i Norge (Country Leadership committee - CLC) jobber med å iverksette Sodexo sine strategier lokalt.

Thomas Havnegjerde

Country President og SVP CS Operations Norway and Transport Nordics.

Thomas har siden 2011 vært toppleder for Sodexo i Norge. Thomas er engasjert i mye for i hans rolle må han ivareta helheten på best mulig måte. Han skal jobbe for å bidra til økt Quality of Life for våre kunder og ansatte, fokusere på vekst og utvikle selskapets konkurransekraft. Og ikke minst sørge for at vi har miljø og bærekraft som en del av alt vi gjør. 

Bjørn Bjørnsson

Bjørn er HR-direktør for Norge og Head of Total Rewards i Norge. Han har jobbet i Sodexo siden 2007. 

Bjørn har ansvaret for prosesser og aktiviteter knyttet til hele ansattsyklusen. Det betyr blant annet bidra til at vi til enhver tid har riktig antall ansatte med riktig kompetanse som brukes riktig med hensyn til selskapets strategi, mål, utvikling og kultur. De ansatte er Sodexos viktigste ressurs og viktige områder innen HR er derfor rekruttering, introduksjon, utvikling, anerkjennelse og engasjement.

Henning Brenne

Henning er ansvarlig for økonomi og finans i Sodexo i Norge. Han har lang fartstid i selskapet og jobbet her i over 20 år.

Henning sine oppgaver går ut på å sikre god support og økonomisk styring i hele selskapet og alle forretningsområdene vi jobber med. Det handler i stor grad om å yte god service for kunder både eksternt og internt. Henning har stort fokus på teamarbeid og at vi jobber sammen mot felles mål og bidra til at Sodexo vokser i Norge. 

Wenche Holm

Director Client Relation & Service operations

Wenche har ansvar for vår bærekraftsplan Better Tomorrow 2025 både i Norge og i Norden. I tillegg har hun ansvar for funksjonen QHSE som innbefatter kvalitet, HMS, matsikkerhet og miljø samt vårt kundeutviklingsprogram. Gjennom 15 år har hun sørget for at vi har gode kvalitetssystemer og rutiner, bærekraftige initiativer innenfor samfunnsansvar og en kundeoppfølging som sikrer innovasjon og proaktivitet.

 

May Britt Lilletvedt

Senior Vice President Energy & Resources

May Britt har ansvar for kundene som hører til i segmentet Energy & Resources. Hun begynte i Sodexo i 2018. May Britt jobber for at våre kunder og gjester skal oppleve høy grad av service. Verdiene skapes ikke på kontoret, men ute hos kunden av alle de fantastiske medarbeiderne som hver eneste dag gjør en innsats for å gi kundene og gjestene våre god mat, rene omgivelser og rent tøy.

 

Randi Daltveit portrett

Head of Supply Management 

Randi har ansvaret for innkjøp i Norge. Det betyr blant annet å bidra til at driften, spesielt de som møter kunden hver dag, til enhver tid har tilgang på råvarer og utstyr som de trenger for å kunne utføre jobben sin. Utvelgelsen av leverandører som får samarbeide med Sodexo Norge er en omfattende og viktig prosess ettersom Sodexo stiller høye krav, spesielt innenfor dyrevelferd og bærekraft. Randi er opptatt av å være tilgjengelig for driften, yte service, samt sikre informasjonsflyt og involvering på alle nivå. Sammen er vi best! 

Kirstine

Leder Bærekraft & Strategi

Kirstine har ansvar for at vi i Norge utvikler og gjennomfører bærekraftsarbeidet vårt i tråd med Sodexos globale strategier, og i tråd med de strategiske satsningene vi har valgt for å posisjonere Sodexo godt i det norske markedet. Bærekraftsarbeidet dekker både det vi gjør på miljøsiden (E=Environment), det vi gjør innen det sosiale feltet, f.eks. at vi tar samfunnsansvar ved å inkludere og ha mangfold i arbeidslivet (S=Social), og hvordan vi leder og styrer bærekraftsarbeidet vårt (G=Governance); dette som til sammen kalles ESG-feltet. Kirstine er opptatt av at hver en av oss kan gjøre en forskjell, og at vi gjennom jobbene våre kan bidra til positive endringer i samfunnet gjennom at Sodexo har mye kraft som stor aktør. Som medarbeidere i Sodexo skal vi fortsette å være stolte av den gode jobben vi gjør hver dag!

Tilbake til toppen