HMS årshjul

En god HMS-kultur er en viktig del av et godt arbeidsmiljø og en trygg arbeidsplass for alle. Hver måned vil vi ha fokus på et tema innenfor HMS. Hva dette temaet er kan du se i årshjulet og under vil du se for hver måned hvordan vi markerer månedens fokusområde. 

HMS årshjul FY23

Tilbake til toppen