Hva betyr mangfold og inkludering for Sodexo?

Vi skal respektere og akseptere alle mennesker uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, seksuell legning, religion, personer med  nedsatt funksjonsevne og opphav. 

I Sodexo mener vi at et et bredt mangfold gjør oss til et sterkere og mer innovativt selskap, og gjør oss i bedre stand til å betjene våre kunder som også representerer et stort mangfold. 

Tilbake til toppen