Lokalsamfunn

På verdensbasis er det over 800 millioner mennesker som er rammet av sult. Stop Hunger er et globalt Sodexo-initiativ som jobber for å bekjempe sult og feilernæring gjennom frivillig arbeid, donasjon av mat og penger.

I Norge lever 11 prosent av befolkningen på eller under det som Europa definerer som fattigdomsgrense. Selv om vi er et av verdens rikeste land finnes det mange mennesker i landet vårt som opplever fattigdom eller har andre store utfordringer i livet. 

Siden 2004 har vi samarbeidet med Kirkens Bymisjon som jobber med mange utsatte grupper i samfunnet. Gjennom små og store arrangementer kommer vi tett på mennesker i vanskelige livssituasjoner og vi ser hvordan våre ”små” bidrag har en stor betydning på enkeltmennesker. Vi har mange ansatte som bidrar med frivillig innsats og som er stolte av å kunne bidra. 

Har du lyst til å jobbe som frivillig?

Vi trenger stadig frivillige til våre arrangementer med Kirkens Bymisjon. Ta kontakt med xx om du er interessert i å vite mer. 

Ønsker du å jobbe frivillig for en annen organisasjon så kan du melde deg på frivillighetsprogrammet. 

Tilbake til toppen