Bærekraft

For å skape bærekraftige samfunn, må vi bruke ressursene på en god og respektfull måte. Fra maten vi tilbereder, til vannet og energien vi bruker, vi må ta ansvarlige handlinger hver dag, i alle deler av vår drift. Som en leverandør av måltidstjenester vet vi at mat er vår største avfallskilde. Sodexo har forpliktet seg til å redusere matsvinnet med 50 prosent globalt og lokalt innen 2025.  Vi ser hele tiden etter innovative løsninger og små tiltak i hverdagen som kan ha en positiv innvirkning på miljøet.

Hva gjør vi i Norge?

Sodexo i Norge gjør en rekke ting, her er noen eksempler:

En tredjedel av maten som produseres i verden blir av ulike årsaker kastet. Matsvinn er et globalt problem som vi skal bidra til å redusere lokalt i Norge også. Vi har systematisk jobbet med å redusere matsvinn siden 2014 og har frem til i dag allerede redusert matsvinnet med 50 prosent. Vi har et mål om at vi skal kaste maks 50 gram per gjest (inkluderer tallerken-, lager-, produksjon- og serveringssvinn). Men vi ser at det er potensiale for å redusere matsvinnet ytterligere. 

Sodexo har forpliktet seg til å fase ut all bruk av engangsplast innen 2025. I Sodexo-kantinen i Karvesvingen er all engangsplast i kantinen allerede fjernet og erstattet av mer miljøvennlige alternativer.

Vi jobber tett med våre leverandører noe som i 2018 førte til at vi lanserte en engangsemballasje av bagasse som er laget av sukkerrør og den kan dermed kastes i matavfallet. 

Sodexo sin renholdstjeneste er Svanemerket. Det betyr at våre kunder kan være trygg på at vi utfører renholdstjenesten på en miljøvennlig måte, med minst mulig bruk av kjemikalier og ved å bruke andre, mer miljøvennlige metoder. 

Som første restaurant i Norge lanserte Sodexo i 2019 klimaberegnede menyer. Det vil si at gjestene kan se på menyen hvor stor mengde CO2-utslipp en lunsjrett av kjøtt, fisk og vegetar bidrar til. Og det hjelper våre kjøkkensjefer og menyplanlegger med å planlegge klimavennlige menyer.  

Sodexo har inngått medlemsskap i Fremtidsmat, og det er et viktig bidrag til å nå vår ambisjon om å tilby mat som ikke bare er god for kroppen, men også for planeten. Medlemsskapet gir oss mulighet til å samarbeide med andre virksomheter i matbransjen for å finne bærekraftige og innovative løsninger gjennnom ulike forsknings- og utviklingsprosjekter. 

Tilbake til toppen