Better Tomorrow 2025

Det er viktigere enn noen gang at alle bedrifter bidrar. Alle virksomheter over hele verden må bidra dersom vi skal oppnå målene i FNs bærekraftsplan. I Sodexo gjør vi dette gjennom vår bærekraftsplan Better Tomorrow 2025. Better Tomorrow 2025 inneholder en rekke forpliktelser og mål som Sodexo skal jobbe med frem mot 2025.

FNs bærekraftsmål er  verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Better Tomorrow 2025 dekker alle de 17 bærekraftsmålene til FN. 

Tilbake til toppen