Nytt fra Sodexo

Hold deg oppdatert!

Vet du hva som forårsaker flest skader på jobb?

07. januar 2022

I januar er HMS-fokus på typiske skader og ergonomi.

Vet du hva som forårsaker flest skader på jobb?

I januar har vi HMS-fokus på skader og plager som oppstår på arbeid. Vårt mål er at alle skal komme hjem sunne og friske til sine familier etter endt arbeidsdag. Vi jobber hardt for å unngå ulykker. Det gjør vi blant annet gjennom å ha fokus på å melde fra når man ser situasjoner som kan forårsake en ulykke eller nesten-ulykke. Grunnen til det er at vi på den måten vil redusere faren for at ulykker skal skje.

Det hender dessverre at det forekommer ulykker i Sodexo. Av de ulykkene i 2021 som førte til fravær var alle disse knyttet til klemskade, brann, skli og slag/støt-skader. De samme type skadene utgjør også totalt over 50 % av det som rapporteres inn av observasjoner og nesten-ulykker. Så her er det potensielt flere ulykker som kan oppstå og vi må ha fokus på dette fremover for å unngå alvorlige skader og ulykker.  

Muskel- og skjelettplager

Vi vet at mange dessverre får muskel- og skjelettplager som følge av arbeidet de utfører. Det er varierende alvorlighetsgrad av disse, noen opplever for eksempel litt smerter i rygg eller skuldre, mens andre får sykefravær som følge av sine plager. Vi ønsker å bidra til å redusere disse plagene for våre medarbeidere, og dette er tema i en egen episode av Sodexo-podden som du finner her >  

Vi har laget tre kontrollspørsmål som vi ønsker at du tenker igjennom og diskuterer sammen med ditt team, som vil bidra til å forebygge muskel- og skjelettplager på deres arbeidsplass: 

  1. Hvilke arbeidsoppgaver er det du/dere gjør som kan føre til muskel- og skjelettplager? 
  2. Hva kan du/dere gjøre for å unngå eller minske risikoen? 
  3. Hvis noen får muskel- og skjelettplager, hva kan du/dere gjøre for å redusere konsekvensene? 

Denne kampanjen er en del av vårt HMS-årshjul. Les mer om HMS-årshjulet her >

På Sodexo_Net som alle ledere har tilgang til finner du mer informasjon og flere Safety Moment som er laget i forbindelse med denne kampanjen. 

Tilbake til toppen