Nytt fra Sodexo

Hold deg oppdatert!

Er du forberedt dersom en brann oppstår?

01. desember 2021

Månedens HMS-fokus er brannsikkerhet.

Er du forberedt dersom en brann oppstår?

Vintermånedene er de månedene hvor de fleste branner oppstår, og desember er vanligvis verst. Dagene tett opp til julaften og i romjulen er de mest brannfarlige av alle. Det er også flere som omkommer i branner i desember enn i resten av året. Med dette som bakteppe har vi i desember et ekstra fokus på brannsikkerhet, for å øke bevisstheten din rundt dette både på jobb og hjemme. 

Vi har laget fire kontrollspørsmål som du skal kunne svare JA på når det gjelder brannsikkerhet på arbeidsplassen din:

  1. Kjenner du til branninnstruksen på din arbeidsplass?
  2. Vet du hvor ditt nærmeste brannslukkingsapparat er?
  3. Kjenner du til rømningsplan og vet hvor møteplassen er?
  4. Vet du hvem som er brannansvarlig?

Denne kampanjen er en del av vårt HMS-årshjul. Les mer om HMS-årshjulet her >

På Sodexo_Net som alle ledere har tilgang til finner du mer informasjon og flere Safety Moment som er laget i forbindelse med denne kampanjen. 

Tilbake til toppen