Nytt fra Sodexo

Hold deg oppdatert!

Vi bidrar til økt livskvalitet for vanskeligstilte

04. februar 2021

Sodexo har hatt et samarbeid med Kirkens Bymisjon siden 2004. I disse årene har vi bidratt med økonomiske midler, kompetanse og medarbeidere som har gitt av sin tid for å gjøre dagen litt bedre for andre.

Vi bidrar til økt livskvalitet for vanskeligstilte

Mange av dere har vært frivillige på grillfest i Børsparken, Stovner eller Enga, sommerfest i Stavanger, servert på julearrangementer, delt ut påskeegg, holdt kurs for frivillige i Bymisjonen eller ryddet gater i Oslo. Og vi vet at de som er med synes dette er veldig meningsfylt og hyggelig.

I Sodexo jobber vi hver dag for å gi mennesker økt livskvalitet. Gjennom samarbeidet med Kirkens Bymisjon kan vi bidra til å gi litt livskvalitet til mennesker som lever i vanskelige livssituasjoner, og som opplever store utfordringer i hverdagen. Det kan være et godt, varmt måltid og en hyggelig prat på et julebord, et etterlengtet fristed på en grillfest eller et møte over vafler og kaffe når vi deler ut påskeegg på Enga. Små øyeblikk og møter som kan bety mye for mennesker som har en ellers trøblete hverdag. 

Vi har de siste årene valgt å gi en ekstra pengegave til Kirkens Bymisjon i stedet for å gi julegaver til ansatte. Før jul i 2020 fikk Bymisjonen en sjekk på 250 000 kr.  

Mer nød i 2020

2020 var et annerledes år og mange av de faste arrangementene ble avlyst. Samtidig så Kirkens Bymisjon en økende grad av nød i Norge. Det er stor bekymring for barn og unge, som allerede er utsatt, enten de har det vanskelig hjemme eller i familier med dårlig råd, som får det enda vanskeligere når barnehager, skoler, fritidstilbud og møteplasser stenger. Andre opplever eskalerende problemer knyttet til rus og psykisk helse. Stadig flere havner utenfor arbeidslivet, og særlig rammer dette mennesker som fra før hadde problemer med å få seg jobb. Antall mennesker som lever under fattigdomsgrensen, tiltar. Kirkens Bymisjon ser daglig mye av den skjulte nøden, og den er det dessverre mye av, selv i et rikt land som Norge. Dårlig kosthold og ernæring er en del av denne nøden. Med vekt på god og næringsrik mat har medarbeidere i Sodexo, med stolthet og hjertevarme, fått være med Kirkens Bymisjon, og bidra til å redusere noe av denne nøden: Et viktig bidrag til livskvaliteten hos mennesker som har opplevd konsekvensene av pandemien ekstra sterkt.

God stemning på grillfest
Det er alltid god stemning på arrangementene til Bymisjonen, og mer takknemlige gjester skal man lete lenge etter

Mat og hyggelige møter

Gjennom disse årene har Sodexo blitt godt kjent med flere av Kirkens Bymisjons tiltak, og menneskene som tiltakene er til for. Blant annet på Enga, som er en omsorgsinstitusjon for mennesker som lever med langvarig rusavhengighet. Hvert år, ved inngangen av påske kommer Sodexo på besøk for å være sammen med beboerne. Dette er et treff Enga-beboerne ser frem til hvert år, og som er til felles glede for alle som er til stede; alltid i «vaffelstunden» siste fredag før påske. Med seg har Sodexo påskeegg som beboerne får. Det er også Sodexo som stiller med mat og medarbeidere som hvert år lager i stand sommerfest på Enga. Beboerne uttrykker ofte hvor mye det betyr at noen «utenfra» ser dem og bryr seg, og flere er også med på andre aktiviteter der Sodexo bidrar. I Stavanger har vi bidratt med mat til flere julebord de siste årene, flere sommerfester og påskearrangement. I 2020 måtte imidlertid flere arrangementer avlyses for å ivareta smittevern. Men den årlige julemiddagen på Aktivitetshuset Prindsen, et aktivitetssenter for mennesker med utfordringer relatert til rus og psykisk helse, var av dem som ble gjennomført. Med færre deltakere enn vanlig, men til stor glede for de som var til stede. Sodexo bidro også med mat og frivillige på en sommerfest for barn, familier og unge som bor på Stovner, noe som var særlig kjærkomment etter et halvår med stor slitasje blant trangbodde familier uten andre steder å reise til.

Tusen takk til alle i Sodexo som bidrar som frivillige og til at det er mulig for oss å donere penger til vanskeligstilte i samfunnet vårt. Vi håper det blir flere anledninger til å bidra i 2021, og at enda flere vil være med og bidra. 

Grillfest med Bymisjonen
André (til høyre) er en ildsjel når det gjelder samarbeidet med Bymisjonen og Morten (til venstre) stiller mer enn gjerne opp

 

Tilbake til toppen