Nytt fra Sodexo

Hold deg oppdatert!

Støtteinitiativ for ansatte i driften

28. mai 2020

For å støtte de medarbeiderne i driften som er hardest rammet av COVID-19-utbruddet driver Sodexo i Norden et støtteinitiativ fra mai-august 2020.

Støtteinitiativ for ansatte i driften

Sodexo Relief Program

Programmet finansieres ved at 47 av de øverste lederne i Norden som avstår fra en del av godtgjørelsen i løpet av dette regnskapsåret. Budsjettet for programmet er 1 million euro som deles mellom de fire nordiske landene i perioden mai-august.

Vi er veldig stolte av våre medarbeidere som gjør en utmerket jobb, ofte under vanskelige forhold og på utsatte plasser ute i driften. Vi er også klar over hvordan medarbeiderne påvirkes av permitteringer som en følge av denne krisen. Det er for å vise at vi setter pris på det engasjement og profesjonalitet som finnes blant våre medarbeidere, at vi nå lanserer det nordiske støtteinitiativet.  

Initiativet er en videreføring av Sodexo-konsernets globale støtteprogram som nylig ble lansert. Det globale støtteinitiativet er på 30 millioner euro som kommer fra Sodexos 200 øverste ledere verden over som avstår fra en del av sin godtgjørelse.

Programmet består av to felles nordiske deler:

  • Spesielt oppdragstillegg som retter seg til fast ansatte i driften som arbeider på de mest utsatte lokasjonene under COVID-19 og hvor fremragende innsats gjøres. Eksempler innen helsevesen, transport og andre samfunnskritiske funksjoner og eventuelle nye oppdrag som startes på grunn av pandemien. Å arbeide i disse miljøene kan medføre en stor påkjenning for våre team og vi vil støtte dem i deres arbeid. 
  • Gjenåpningstillegg som retter seg til fast ansatte i driften som er permittert og som kommer tilbake på arbeid på våre mest kritiske kontrakter når virksomheten starter opp igjen etter å ha vært stengt. Det kan for eksempel være kontrakter der tjenesteleveransen er kompleks, inkludert ny eller endret avtale om serviceleveranse, eller kontrakter der vi har redusert resultat og hvor godt teamarbeid er viktig for å starte virksomheten på en fremgangsrik måte.  

Spesielt oppdragstillegg: 1 000 NOK brutto/måned, max 2 måneder
Gjenåpningstillegg: 2 000 NOK brutto/måned

Slik fungerer det:

  1. Utifra kriteriene foreslår segmentsdirektørene hvilken/hvilke lokasjoner og medarbeidere som bør få en godtgjørelse gjennom programmet.
  2. Forslagene gjennomgås og prioriteres av den norske ledergruppen (CLC)
  3. Deretter godkjennes forslagene av den nordiske styringsgruppen for programmet
  4. Etter godkjenning meddeles medarbeidere på lokasjon
  5. Tillegg utbetales påfølgende måned 

Ettersom programmet pågår fra mai til august 2020 kommer dette budsjettet følges tett opp. Godkjenningene kommer til å gjøre regelmessig for å sikre at programmets budsjett blir brukt på en best mulig måte. 

Respektive lands styringsgrupper har også mulighet til å velge den tredje delen av programmet:

Matkurv i gave, til medarbeidere som er permittert på grunn av stengt eller redusert virksomhet i forbindelse med korona-epidemien, som en ekstra påskjønnelse i en utfordrende tid. 
Hensikten med initiativet

Gjennom initiativet ønsker vi å uttrykke vår takknemlighet overfor medarbeiderne og bidra til å avlaste noen av de økonomiske, sosiale og mentale belastningene som denne krisen har medført. Dette initiativet er et eksempel på hvordan vi etterlever våre kjerneverdier i praksis; lagånd, utvikling og serviceinnstilling. 

Vi ønsker med dette å styrke vår posisjon som en ansvarlig arbeidsgiver og være en nøkkelpartner for våre kunder.

Administrende direktør Sodexo AS, Thomas Havnegjerde:

”Våre medarbeideres helse og sikkerhet er det viktigste for oss. Medarbeiderne sikrer at vi leverer tjenester til våre kunder som bidrar til deres Quality of Life. Jeg er stolte av at vi i Sodexo støtter de av våre medarbeidere som ufrivillig har blitt rammet av korona-krisen og de som jobber under ekstra krevende forhold nå. Det viser at Sodexo er en unik virksomhet, og at lagånd som er en av våre kjerneverdier, ikke bare er noe vi sier, men noe vi etterlever."

Tilbake til toppen