Nytt fra Sodexo

Hold deg oppdatert!

Sodexo Awards 2022 - alle nominerte og prisvinnere

28. september 2022

På tre fester i september, ble det delt ut i alt 11 priser da Sodexo Awards 2022 gikk av stabelen.

Sodexo Awards 2022 - alle nominerte og prisvinnere

Årets kollega

Prisen ble delt ut i alle tre byer. 

Bergen

De nominerte i kategorien var: Anna Krzyzak Zuchowska, Gabriela Cazan og Alaa Haji.

Vinner av årets kollega i Bergen: Alaa Haji

Begrunnelse: Årets kollega i Bergen stiller alltid opp, langt utover det som er forventet. Hun er en person som samarbeider godt med alle og er veldig positiv. Hun tar på seg stadig nye oppgaver og vi ser at hun har hatt en veldig positiv utvikling. Nylig fikk hun fast stilling hvor hun har blomstret og vist seg å være en enorm ressurs. Pålitelig, med stor stå-på vilje og lojal. Hun kom til Sodexo via AOF Kantineassistentkurs i 2019, men har nå fast stilling på Spelhaugen. 

årets kollega i bergen

Stavanger

De nominerte i kategorien var: Andra Elena Burlea, Tone Wiig og Monika Bogacz. 

Vinner av årets kollega i Stavanger: Andra Elena Burlea

Begrunnelse: Årets kollega i Stavanger er en person som alltid yter det lille ekstra til våre kunder og for sine kollegaer. Kunden sier hun har stor arbeidsmoral og yrkesstolthet, serviceinnstilt, hyggelig og rå! Årets kollega er Andra som jobber på Santander. 

Oslo (Øst/nord)

De nominerte i kategorien var: Gro Anita Halvorsen, Lars Tandberg-Johansen og Nabi Basami.

Vinner av årets kollega i Oslo: Nabi Basami

Begrunnelse: Denne personen har et sprudlende humør, har en veldig positiv energi som smitter over på de rundt, og høres ofte syngende på jobben. Vedkommende beskrives som imøtekommende og hjelpsom og gir alltid det lille ekstra på jobben. En nøkkelperson i sin avdeling og viser stor empati for sine kollegaer og hjelper og veileder andre med deres arbeidsoppgaver, i tillegg til å være initiativrik og ta stort ansvar for egne oppgaver. 

Bærekraftsprisen

Vinner av årets bærekraftspris: Sodexoteamet på Color Line med Pål Pettersen i spissen. 

Begrunnelse: Bærekraftsprisen deles ut til en site som har gjort et særskilt godt arbeid enten innenfor det miljømessige – der vi har vern av planeten i sentrum, eller innenfor den sosiale bærekraften, der vi har mennesket i sentrum. 

Som arbeidsgiver for mange mennesker er det flere ting vi jobber med. HMS er en selvfølge. Det å gi muligheter til våre medarbeidere er også viktig; skape et godt arbeidsmiljø, med like muligheter for alle til å få oppgaver, ansvar og mulighet til å utvikle seg. Uansett ulikheter basert på kjønn, alder eller etnisitet. Det er mange siter som er veldig gode på dette.

Og så er det noen siter som også åpner døra for de som ikke så lett finner veien inn i arbeidsmarkedet på egen hånd. Det at vi bidrar til at Norge blir et bærekraftig samfunn for alle mennesker, det er Sodexo veldig stolt av.
Det ble laget en veldig fin film der Nice Josefine sa det så fint: «Jeg fant igjen gleden i livet mitt – ved å ha så mange fine kollegaer.» Tiden i Sodexo var veldig betydningsfull for henne som menneske.

HMS-prisen

Vinner av HMS-prisen: Sodexo-teamet på Asker Tek

De har ikke hatt noen ulykker, verken med eller uten fravær i året som har gått eller skade som har forsårsaket fravær siden kontraktstart i 2017. Når det gjelder rapportering så har de nådd målene om rapportering og alle avdelinger har bidratt/rapportert og det er rapportert inn jevnlig/hver måned. HMS opplæring er gjennomført og dokumentert og risikoanalyse brukes og oppdateres når det er hendelser som krever det.
Siten har gjennomført self assesment på HMS og bruker materiellet fra HMS årshjulet i personalmøter til å engasjere sine medarbeidere.

Årets kremmer

Bergen

Vinneren av årets kremmer i region sør/vest: Camilla Thun som er Site Manager på DNB Solheimsviken.

Begrunnelse: Camilla er en veldig god leder, hun er omtenksom, flink til å kommunisere, hjelper og behandler både kollegaer og kunder veldig bra. Som en kremmer er hun veldig serviceinnstilt overfor kundene og jobber hele tiden for å finne løsninger på små og store utfordringer og ser hele tiden etter nye og smartere måter å jobbe på, noe som resulterer i godt fornøyde kunder.

Oslo

Vinner av årets kremmer i region øst/nord: Marion Bratlie som er fungerende leder i kantinen på Vika Atrium

Begrunnelse: Som en god kremmer har Marion kommet med mange nye ideer for å få mer omsetning og tenker hele tiden på hva som kan bidra til mersalg. Daglig legges det ut meny og bilder på Facebook som mange av gjestene følger og setter pris på. Dette er også med å øke salget og gjør at kundene får lyst til å komme og spise. Som person er årets kremmer ekstremt engasjert og lærevillig, og på en positiv og uredd måte at hun tatt ansvar og gått fra å være teamleder til å bli leder. Hun har ledet hele teamet med gode resultater, alle står på sammen og hjelper hverandre. Har god oversikt og kontroll, noe som er viktig for salget.

Årets kjøkkensjef

De tre nominerte til årets kjøkkensjef var: Anders Ebbesen, André Wels og Andreas Schmidt

Vinneren av årets kjøkkensjef er: Andreas Schmidt som er kjøkkensjef på DNB i Bjørvika.

Begrunnelse: Han er fokusert, målrettet og leverer alltid på et høyt nivå. Til tross for at det til tider er høyt stress på kjøkkenet opptrer han alltid rolig, tar seg tid til den lille praten og motiverer sine kolleger. Han tar små og store utfordringer på strak arm og finner alltid en løsning, utvikler kjøkkenet og nye produkter slik at kollegaer, gjester og kunden alltid har noe nytt å se fram til.

Årets leder

De nominerte i kategorien for årets leder i region øst/nord var: Evy Pettersen, Camilla Mittet og Lotte Poverud.

Vinneren av årets leder i region øst/nord: Camilla Mittet, Site Manager.

Begrunnelse: Camilla Mittet er veldig dyktig. Hun er god på å involvere og sikre informasjonsflyt blant alle sine ansatte. Ikke redd for å gå foran når det er motvind, men står gjerne bak og heier i medvind. Hun er like opptatt av å gjøre det riktige, som å gjøre ting rett. God med mennesker, enten det er kolleger og kunder. Årets leder har evnen til å unngå detaljstyring, og oppsummerer det kompliserte på en kortfattet måte. Råd og støtte søkes i tide, men som regel har årets leder alltid selv et forslag til løsning klart.

Vinneren av årets leder i region sør/vest: Audrone Soblinskiene

Begrunnelse: Audrone setter virksomhet og kollegaer først, har høyt fokus på et godt arbeidsmiljø og har en gjensidig respekt for alle i teamet. Hun er en av de ledere som alltid skal gjøre alt sammen med hele team fordi det skaper de beste resultatene. Hun imponerer stadig sine ledere med sitt enorme eierskap og gjennomføringskraft. Hun ser sine ansatte og bryr seg oppriktig om dem, fremstår som en rollemodell for andre i organisasjonen og har fra første dag levert solide resultater. 

Årets team

Region sør/vest:

Vinneren av årets team for 2021 er et team som har høy score på brukerundersøkelser, de er lojale mot både myndighetskrav og rutiner og Sodexos krav; de følger opp på en god måte i forhold til HMS. De har et godt arbeidsmiljø og får mange positive tilbakemeldinger fra gjester. Alle stiller opp ekstra når det er behov og sier aldri nei til å jobbe ekstra på arrangementer på kvelder/helger. De har også en læring som følges opp på en veldig god måte. 

Årets team sør/vest er Sodexo-teamet på Fylkeshuset  i Agder

Region øst/nord: 

Vinneren av årets team er en veldrevet kontrakt som vi har drevet siden 2018. Siden den gang har antall medarbeidere på kontrakten økt fordi de har fått nye oppgaver og startet opp flere ulike prosjekter. Dette er en global kontrakt, og vi får veldig gode tilbakemeldinger på det som utføres på lokasjonene som er i Trondheim, Tromsø og Oslo. De har god fokus på HMS, har faste personalmøter hver måned, ledermøter på tvers av lokasjonene og en god introduksjon av nyansatte. Teamet leverer også veldig gode økonomiske resultater. 

Årets team nord/øst er Sodexo-teamet på Microsoft


 


 

 

 

Tilbake til toppen