Nytt fra Sodexo

Hold deg oppdatert!

Serverer ferske krabber

14. august 2020

For de fleste som jobber på kjøkken vil det være en drøm og hente ferske råvarer rett utenfor døra og servere gjestene – helt gratis. Det er faktisk en realitet for våre Sodexo-kollegaer på rigger i Fedafjorden.

Serverer ferske krabber

Hanne Lise viser krabbe

Hanne Lise med krabbe som skal serveres til mannskapet om bord på riggen.

Borgland Dolphin ligger for tiden til land for klargjøring til nytt oppdrag og da utnytter de muligheten til å fiske krabber og servere til mannskapet om bord. Teinene settes ut på kvelden og dagen etter henter de krabber som serveres til glede for gjestene. 

Per Arild Eikaas er forpleiningssjef og forteller at de i en rekke år har fisket krabber som de serverer til mannskapet om bord på rigger i fjorden mellom Flekkefjord og Lyngdal.

Det startet i 2016 da et crew fra Sodexo UK var ombord. Den engelske stabsjefen kom inn på kjøkkenet med en bøtte full av krabber. Kokken var skeptisk til å servere dette da det ikke kom fra en autorisert forhandler, og han visste nok heller ikke hva han skulle gjøre med krabbene.

Per Arild forpleiningssjef

Per Arild Eikaas (bildet) forteller at det har blitt en tradisjon å fiske krabber i fjorden.

Nå har vi seks teiner som vi setter ut jevnlig, og vi får ganske mye krabber. Nå er det et mannskap på 65 om bord på riggen, både skotter og nordmenn. Sist fikk vi 80 krabber, så det er krabbe til 1-2 måltider til alle som vil ha. Krabbene serveres med loff, majones og godt smør. Slik som krabber skal serveres.

Per Arild har jobbet i over 20 år offshore for Dolphin Catering. Han kom over til Sodexo i desember 2019 da vi overtok forpleiningen for Dolphin. Per Arild forteller oss at riggene ligger til land inne i Fedafjorden mellom oppdragene.  Store deler av mannskapet er om bord for å drive vedlikehold og forberedelser til et nytt oppdrag. Selv om det er mulig å gå på land, så bor også Sodexos team på riggen og leverer tjenester som vanlig. 

Borgland Dolphin seiler i slutten av august på nytt oppdrag til havs utenfor Florø.  
 

Margaret fisker agn
Margaret fisker etter agn som brukes i krabbeteinene
Gry krabbeteine
Gry drar opp en teine full av krabbe
Fulle bøtter med krabbe
Tilbake til riggen med fulle bøtter med krabber


 

Tilbake til toppen