Nytt fra Sodexo

Hold deg oppdatert!

Nytt om Sodexo-hytta

12. oktober 2022

Informasjon om midlertidig økning i leiepris og trekning av hytte for jul, vinterferie og påskeferie.

Nytt om Sodexo-hytta

Les mer om Sodexo-hytta >

Leieprisen for Sodexo-hytta økes fra 1.11.22

Sodexo-hytta er et gode som vi har kunnet tilby medarbeidere siden 2006. Vi ønsker å tilby en mulighet for medarbeidere å dra på en fjelltur, til en pris som er langt lavere enn det øvrige leiemarkedet. Som dere kjenner til har strømprisene økt betraktelig, og vi har opplevd en firedobling av strømkostnader det siste halvåret. Strømprisene er forventet å være høye utover høsten og vinteren og som en følge av det har vi måttet øke leieprisene på Sodexo-hytta med virkning fra 1 november. Dette gjør vi for at vi skal ha mulighet for å opprettholde dette tilbudet, og dersom strømprisene normaliserer seg vil vi selvfølgelig se på leieprisene og justere disse igjen senere. Fra 1. november 2022 er det følgende priser som gjelder:

Ukedager 400,- pr dag
Helg (fredag-søndag) 600,- pr dag

Videre vil vi iverksette ytterligere to tiltak for å redusere strømkostnader. Vi vil stenge badstuen inntil videre og vi ber om at man ved avreise senker temperaturen på alle panelovner til 10 grader. 

Trekning av ferie for 2022-2023

Nå er det på tide med ny trekning av Sodexo-hytta for ferie i 2022 og 2023. I år er det delt inn i følgende:

Juleferie del 1: (26.12 - 29.12)
Juleferie del 2: (29.12 - 01.01)

Vinterferie del 1: uke 8 (17.02 - 22.02)
Vinterferie del 2: uke 8 (22.02 - 26.02)

Vinterferie del 1: Uke 9 (26.02 - 02.03)
Vinterferie del 2: Uke 9 (02.03 - 05.03)

Påskeferie del 1: (31.03 - 05.04)
Påskeferie del 2: (05.04 - 10.04)

Send en e-post med ditt navn, prosjektnummer på arbeidsplass og hvilke ferie du ønsker å være med i trekning av til info.no@sodexo.com . Du melder deg kun på de periodene du ønsker å dra, det blir ikke omtrekning. Vi har dessverre hatt perioder der hytta har stått ledig. 

Frist for påmelding er mandag 7. november.

Tilbake til toppen