Nytt fra Sodexo

Hold deg oppdatert!

Møt Andrea som er ansvarlig for mangfold og inkludering

06. januar 2020

Vi har tatt en prat med Andrea Lægreid om hvordan Sodexo jobber med mangfold og inkludering.

Møt Andrea som er ansvarlig for mangfold og inkludering

Andrea - HR

Andrea Lægreid startet i Sodexo i desember 2018. Hun jobber med HR support og administrasjon, med fokus på rekruttering og sykefraværsoppfølging. I tillegg har hun i oppgave å jobbe for å fremme mangfold og inkludering i Sodexo. Og nettopp det ønsket vi å høre mer om, så vi tok oss en prat med Andrea. 

Hvorfor er Sodexo opptatt av å jobbe med mangfold og inkludering?

I Sodexo er vi opptatt av å reflektere det markedet vi opererer i. Et team med bredt mangfold ser ting på ulike måter og vi får en bedre forståelse av våre kunders behov. Undersøkelser viser også at mangfoldige team oppnår bedre resultater. Og sist, men ikke minst så skal vi vise at vi respekterer alle mennesker, uavhengig av deres bakgrunn, etnisitet, religion, kjønn, alder, språk osv. 

Har vi et stort mangfold i Sodexo?

Vi har et veldig stort mangfold i Sodexo. For eksempel så har vi 63 nasjonaliteter representert blant våre ansatte. Og vi har ansatte i alle aldre. 

Hvordan jobber Sodexo med å sikre et bredt mangfold i rekrutteringsprosessen?

Vi baserer oss i stor grad på objektive vurderingsmetoder. For eksempel så benytter vi oss av tester i rekrutteringen for å kunne screene kandidater på testresultater fremfor for eksempel kjønn, navn eller alder. Hvem som får jobben, handler til slutt om hvem som har de beste kvalifikasjonene for den aktuelle stillingen.

Hvilke konkrete prosjekter jobber vi med for å fremme mangfold og inkludering i Sodexo?

Frem til nå har det vært en god del fokus på kvinner. Vi vet at hvis vi får kvinner i arbeid, så hjelper det resten av familien og lokalsamfunnet. I Norge har vi innledet et samarbeid med en virksomhet som heter Moving Mamas. Vi har startet et jobbskyggeprogram hvor kandidater kan bli med en av våre medarbeidere en dag for å lære hvordan vi jobber. Vi samarbeider også med organisasjoner som Ringer i Vannet, og våre dyktige ledere i drift har sørget for at flere personer som hadde falt utenfor arbeidslivet av ulike grunner nå har fått jobb i Sodexo.  

Et annet område vi har jobbet med er å få kjønnsbalanse i lederstillinger. I Norge har vi en kvinneandel på 40% i lederstillinger, og det er vi stolt av. Fremover vil det også bli fokus på generasjoner og vi må jobbe med å tiltrekke oss unge medarbeidere samt å ta vare på de som er litt eldre. 

Vi legger også til rette for fleksibilitet i arbeidslivet, «Flow» som vi kaller det, slik at ansatte som for eksempel er aleneforsørger for barn kan få tilrettelagt arbeidet slik at hverdagen skal fungere best mulig. På den måten gir vi muligheter for alle våre ansatte til å kombinere jobb- og privatliv. 

Hva ønsker du å si til ansatte som ønsker å engasjere seg?

Vi ser hele tiden etter muligheter for å gjøre små og store tiltak som kan bidra til å skape et større mangfold og sikre inkludering. For eksempel har vi tenkt litt på om vi skal gjøre enda mer med Pride-markeringen neste år. Så om noen ønsker å være med på det, eller har andre ideer, så må de ta kontakt. Husk også at alle ansatte i Sodexo har rett på en betalt arbeidsdag hvor de jobber for en veldedig organisasjon, dette er en flott måte for Sodexo-ansatte å bidra i lokalmiljøet eller i større organisasjoner.
 

Tilbake til toppen