Nytt fra Sodexo

Hold deg oppdatert!

Fra Moving Mamas til Sodexo

17. september 2020

Sodexo har ansatt to kvinner gjennom samarbeidet med Moving Mamas.

Fra Moving Mamas til Sodexo

Moving Mamas er en gründerbedrift som kobler internasjonale kvinner med norske virksomheter. Gjennom ulike prosjekter lærer kvinnene om norsk arbeidsliv, bygger nettverk og får praktisk jobberfaring. For noen av kvinnene er dette en inngangsport til fast jobb i en virksomhet. Nå har Sodexo ansatt to kvinner fra Moving Mamas.

Sodexo innledet et samarbeid med Moving Mamas i 2019 og blant annet har vi hatt kvinner på jobbskyggedag. I juni tok Sodexo over en renholdskontrakt som Moving Mamas har hatt med Nordisk Film Shortcut i deres flotte lokaler på Grünerløkka.

Siste uka i mai var Bamini Jeyaseelan og Mihret Andemariam på opplæring for å lære mer om Sodexo, HMS og våre rutiner. Bamini og Mihret deler på å utføre det daglige renholdet på Nordisk Film Shortcut AS. De har begge vært først ansatt i Moving Mamas med god oppfølging, og har jobbet som renholdere hos denne kunden siden høsten 2019. 

Moving Mamas kandidat
Bamini er en av to nye Moving Mamas i Sodexo

Bamini kom til Norge fra Sri Lanka i 2008. I 2017 kom hun i kontakt med Moving Mamas hvor hun fikk delta i Moving Mamas Academy, et praktisk program med fokus på språktrening og god støtteved lønnet arbeid. Den første tiden gikk arbeidet ut på å sy og reparere tøy, men etterhvert fikk hun selvstendige oppdrag som renholder ute hos kunder. 

Mihret er opprinnelig fra Eritrea og hun kom også til Norge i 2008. Mihret er spesielt glad i å lage mat og før hun ble kjent med Moving Mamas så jobbet hun i praksis i kantiner.

Selv om renholdsjobben og lokalene er de samme er det likevel en del som er nytt for de to nye Sodexo-medarbeiderne. De har fått opplæring i og må følge Sodexo sine HMS-rutiner og de må også følge en ny renholdsplan og endre litt i måten de jobber på. 

 

Vi ønsker Mihret og Bamini velkommen til Sodexo, og ser frem til videre samarbeid med Moving Mamas, for å skape flere muligheter for kvinner som er nye i Norge.
 

Tilbake til toppen