Nytt fra Sodexo

Hold deg oppdatert!

En god sikkerhetskultur er alle sitt ansvar

12. januar 2023

Din sikkerhet på jobb er Sodexos viktigste prioritet, og bør være din viktigste prioritet også.

En god sikkerhetskultur er alle sitt ansvar

Vi jobber hele tiden for å ha en god kultur for helse, miljø og sikkerhet, og kanskje det viktigste prinsippet vi har, er å holde øynene åpne for ting som kan forårsake en skade for deg selv eller andre. 

Hvorfor er det viktig å melde fra?

Når vi ser noe som kan være farlig, eller om det skjer en nesten-ulykke, så melder vi fra for å unngå at det skjer en ulykke med deg eller din kollega. Skjer det en ulykke er det også viktig å melde fra slik at vi kan lære av det og redusere risikoen for at det samme skjer igjen. 

Vet du hvordan du melder fra?

Alle som har en Sodexo e-post adresse har tilgang til en mobil-app som heter Salus hvor man skal melde fra. Har du ikke tilgang til Salus så bruker du nesten-ulykke-blokken som er laget for dette og som skal finnes på alle arbeidsplasser. Lappen fra blokken leverer du til din leder som rapporterer inn i Salus. 

Hva skal vi melde fra om?

Vi melder fra om: 

  • Observasjoner: Du ser noe som kan føre til en ulykke, f.eks en løs takplate, en snublekant, glatt gulv, manglende bruk av verneutstyr, feil på det elektriske anlegget etc.
  • Nesten-ulykker: En hendelse som kunne ha resultert i personskade, sykdom, men som av en eller annen grunn ikke gjorde det.
  • Ulykker: En ulykke er en hendelse, som forårsaket skade eller tap/død

Disse bildene illustrerer på en god måte hva som er en observasjon, nesten-ulykke eller ulykke. 

Observasjon Nesten Ulykke
Observasjon Nesten-ulykke Ulykke

 

Tilbake til toppen