Nytt fra Sodexo

Hold deg oppdatert!

Din helse og sikkerhet har vår høyeste prioritet

19. mars 2020

Vi har en hilsen til deg som er ansatt i disse utfordrende tider.

Din helse og sikkerhet har vår høyeste prioritet

Utbruddet av korona-viruset i Norge og i verden har snudd virkeligheten på hodet i løpet av veldig kort tid. Og vi blir hver dag stilt ovenfor nye utfordringer. 

Sodexos høyeste prioritet er våre kunder og ansattes helse og sikkerhet.

Mange er bekymret og opplever situasjonen som skremmende. Myndighetene har iverksatt en rekke sterke tiltak for å begrense smittespredningen som får stor innvirkning på hverdagen vår. Vi ber alle våre medarbeidere ta situasjonen på alvor og følge de rådene som gis av myndighetene. Det er ekstremt viktig for å redusere smittespredningen.

Sodexos ansatte er i stor grad berørt. Mange kollegaer har blitt permittert på ubestemt tid fordi vi har stengt ned deler av driften på grunn av redusert etterspørsel fra våre kunder. Tusen takk til alle for deres velvilje og forståelse for at Sodexo nå gjør det som er nødvendig for at vi skal sikre arbeidsplassene også fremover. Vi har også kollegaer som står på ekstra nå ute hos våre kunder. Tusen takk til alle dere for den jobben dere gjør!

Her er noen linker til mer informasjon relatert til korona: 

Snakk med din leder om du har bekymringer eller spørsmål knyttet til utfordringene vi står ovenfor for tiden. Alle ledere har også tilgang til en temaside på Sodexo_Net med mye nyttig og relevant informasjon og dokumenter. 

Les også: 5 tips for effektivt hjemmekontor

Les også: Tren gratis hjemme med SATS

Tilbake til toppen