Nytt fra Sodexo

Hold deg oppdatert!

Det nye arbeidslivet

24. februar 2021

Det er knyttet stor spenning til hvordan arbeidslivet vil bli etter pandemien. Trolig vil hjemmekontor utgjøre en betydelig del av nordmenns arbeidsliv. 

Det nye arbeidslivet

Pandemien har påvirket hvordan vi jobber

Omstillingen fra å jobbe på kontoret til å sitte på hjemmekontor har krevd en betydelig omstilling for norske arbeidsgivere. Ikke minst har pandemien drevet frem nye måter å jobbe på og det har vist seg at mange av arbeidsoppgavene faktisk lar seg løse hjemmefra. Flere arbeidsgivere har sett at det finnes fullgode alternativer til arbeidsreiser og fysiske møter. En undersøkelse Sodexo har gjennomført i Sverige nylig viser at 16 prosent av ansatte ute hos våre kunder har mulighet for å fortsette å jobbe hjemmefra også etter pandemien. Isolert for Stockholm er andelen som forventes å fortsette med hjemmekontor nesten 30 prosent. 

Blant de positive sidene ved hjemmekontor peker undersøkelser på mer effektive møter og bedre balanse mellom arbeidsliv og privatliv. Det mest negative er at det er vanskeligere å skape engasjement og lagånd samt dårligere psykososialt arbeidsmiljø. 

Mens mange opplevde hjemmekontor som overveiende positivt den første tiden, har et økende antall opplevd de negative sidene ved å jobbe i isolasjon.  Magasinet Forbes presenterte nylig resultatene fra en internasjonal undersøkelse som viser at utbrenthet er et problem som har akselerert i omfang under pandemien, og at mange ledere opplever at de ikke behersker «virtuell» ledelse.

Mulighetene for å jobbe hjemme skiller seg mellom bransjer, og for mange som bor i mindre boliger er hjemmekontor en utfordring. Allikevel må vi være forberedt på at hverdagen vår endres med tanke på hvor mange kontoransatte som vil være på jobben til enhver tid.  Om våre kunders ansatte velger å jobbe hjemme 1 dag i uken i gjennomsnitt vil dette medføre 20 prosent færre brukere f.eks i våre personalrestauranter. Viktigere enn noensinne blir det derfor at vi spiller på lag med våre kunder for å sikre at vi utvikler vårt tilbud slik at det reflekterer den nye situasjonen etter pandemien. 

Tilbake til toppen