Nytt fra Sodexo

Hold deg oppdatert!

Ansatte på kurs i smitterenhold

05. juni 2020

Flere ansatte har fått opplæring i hvordan man skal utføre renhold der hvor det er påvist korona-smitte.

Ansatte på kurs i smitterenhold

Den siste tiden har det vært mye fokus på viktigheten av godt renhold for å redusere smittespredning av COVID-19. Sodexo sine renholdere har gjort en veldig god jobb med å sikre ekstra fokus på renhold av berøringspunkter, toaletter og desinfisering hos kunder som har ønsket det. Nå har også flere ansatte fått opplæring slik at de kan utføre nedvask der hvor det er påvist smitte av COVID-19. 

electrostatic gun
Cengiz på DNB desinfiserer kontaktflater

Tradisjonelt renhold med ren klut og såpevann er godt nok for å fjerne vanlige bakterier og virus. Flere av Sodexos kunder har i tillegg ønsket desinfisering av kontaktflater og lokaler, og til de har vi utført desinfisering med en Electrostatic Gun som dreper virus. For lokaler der hvor det er påvist smitte kreves det spesialkompetanse, og det er en rekke forhåndsregler som må tas for at det skal være trygt å utføre dette renholdet for våre ansatte. 

Sodexo har så langt gjennomført opplæring med 8 ansatte som gjør de i stand til å utføre det som vi kaller for reaktivt smitterenhold, altså renhold av områder med påvist smitte. Det er et team av renholdere som utfører temporære oppdrag og utvalgte renholdsledere som i første omgang har fått opplæringen. I løpet av kurset lærte de om mikrober, smittekjeder og hvordan man rengjør (fjerner virus) og desinfiserer (dreper virus). De fikk også en praktisk gjennomgang i hvordan man skal håndtere personlig verneutstyr. 

For våre kunder gir det en trygghet ved at vi på relativt kort varsel kan tilby nedvask og desinfisering hvis man oppdager at en ansatt som er smittet med COVID-19 har vært på jobb. 

I dette innslaget fra NRK 29. mars ble det vist hvordan Sodexo desinfiserer Flytogene (klikk på bildet for å se video): 

Innslag NRK
 

Tilbake til toppen